e-Guru | MV เสพติดความเจ็บปวด (ผลงานนักศึกษา)


MV เสพติด ความ เจ็บ ปวด ผล งาน นักศึกษา

MV เสพติดความเจ็บปวด (ผลงานนักศึกษา)

การดู 3,800 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2020-02-02 12:42:30] |

|
|
|

กูรู ผลงานนักศึกษา

รายละเอียด


เพลง: เสพติดความเจ็บปวด ศิลปิน: The Yers ผลงานชิ้นแรกในการผลิตรายการโทรทัศน์ เริ่มจากการผลิตรายการโดยมีเสียงดนตรีและเนื้อหาของเพลงเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เรื่องราวและการเล่าเรื่อง การเขียนบท การแสดง เรื่องมุมกล้อง การถ่ายทำ การตัดต่อรายการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง