e-Guru | เพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เพลง พื้นบ้าน ตำนาน ขุนสมุทรจีน

เพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การดู 3,534 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-08 22:57:52] |

|
|
|

กูรู สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน ท้องถิ่นสมุทรปราการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง