e-Guru | เที่ยวไม่ไกลในฝั่งธน


นิเทศศาสตร์ รายการโทรทัศน์ ท้องถิ่น

เที่ยวไม่ไกลในฝั่งธน

การดู 4,240 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2020-02-02 10:26:48] |

|
|
|

กูรู ผลงานนักศึกษา

รายละเอียด


การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตามตรอกซอกซอยผ่านพาหนะอย่างจักรยาน ซึ่งจักรยานนี้สามารถพาเราไปตามมุมต่างๆของฝั่งธนบุรีได้ความสนุกสาน ได้สุขภาพและไร้มลพิษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง