e-Guru | พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น


ภัยธรรมชาติไม่เพียงทำลายทรัพย์สินของมีค่าเท่านั้น แต่ยังทำให้สายพันธุ์ผลไม้ชั้นดีหายไปจากระบบนิเวศอีกด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องการปลุกสายพันธุ์ส้มโอชั้นดีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงนำองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการเกษตร

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

การดู 3,393 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-18 21:58:26] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


ภัยธรรมชาติไม่เพียงทำลายทรัพย์สินของมีค่าเท่านั้น แต่ยังทำให้สายพันธุ์ผลไม้ชั้นดีหายไปจากระบบนิเวศอีกด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องการปลุกสายพันธุ์ส้มโอชั้นดีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงนำองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการเกษตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง