e-Guru | พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เกษตรวิถียั่งยืน


จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แต่ชุมชนที่อยู่นอกเส้นทางยังคงทำการเกษตรและยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ คือ ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้องการช่วยชุมชนให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ จึงนำความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปเข้าเผยแพร่ในชุมชน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เกษตรวิถียั่งยืน

การดู 2,814 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-18 21:58:25] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แต่ชุมชนที่อยู่นอกเส้นทางยังคงทำการเกษตรและยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ คือ ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้องการช่วยชุมชนให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ จึงนำความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปเข้าเผยแพร่ในชุมชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง