e-Guru | มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

การดู 34 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2024-01-31 10:12:10] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมนำวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ส.ก.เขตธนบุรี รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่มีต่อแผ่นดินไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง