e-Guru | นุ่งผ้าไทยใส่บาตร กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


นุ่งผ้าไทยใส่บาตร กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การดู 36 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2024-01-31 10:10:29] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในช่วงเช้า มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดบุปผาราม วรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ โรงอาหาร อาคาร 2

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง