e-Guru | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

การดู 154 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2023-10-12 17:32:11] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย พร้อมนำคณะผู้บริหารทอดผ้าไตร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายเครื่องสังฆทาน ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง