e-Guru | 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

การดู 181 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2023-03-21 13:56:26] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาทุกคณะร่วมขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าสู่อาคารประกอบพิธี ในการนี้อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดพานกรวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขับเสภาอาเศียรวาทราชสดุดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาถวายบังคม โดยตัวแทนนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง