e-Guru | อันดับ 1 ITA 4ปีซ้อน! อธิการบดีม.ราชภัฏธนบุรีเข้ารับมอบรางวัลจากนายกฯ


อันดับ 1 ITA 4ปีซ้อน! อธิการบดีม.ราชภัฏธนบุรีเข้ารับมอบรางวัลจากนายกฯ

การดู 266 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-11-04 08:42:52] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA Awards 2022) จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็นอันดับ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (4 ปีต่อเนื่อง)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง