e-Guru | พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การดู 270 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-08-16 16:17:46] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้วอธิการบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น จำนวน 12 ท่าน จากนั้นมอบถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1 "เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง" จัดโดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ โรงยิมเนเชียม อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม อาคาร 7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง