e-Guru | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญฟังบรรยายธรรม วิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565


บรรยาย ธรรม วิสาขบูชา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญฟังบรรยายธรรม วิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565

การดู 355 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-06-08 11:14:06] |

|
|
|

กูรู สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนฟังบรรยายธรรมนำสู่การปฏิบัติ โดย พระกิตติวิมลเมธี (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง