e-Guru | มรธ จัดโครงการวันราชภัฏประจำปี 2565 และพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม


มรธ จัดโครงการวันราชภัฏประจำปี 2565 และพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม

การดู 418 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-02-18 12:04:52] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดบุปผาราม 9 รูป จากนั้น ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ และกล่าวถวายรายงานแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กดปุ่มเปิดป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม เจิมป้ายอาคาร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และกล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จากนั้น เวลา 09.00 น. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานเพื่อเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดพานกรวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาถวายบังคม โดยตัวแทนนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มอบรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ สาขาการแต่งกายผ้าไทย และมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง