e-Guru | คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Google for Education


คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Google for Education

การดู 371 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-01-19 13:09:44] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Google for Education ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา และ Google partner เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่ายกว่า 90 โรงเรียน และ Google partner.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง