e-Guru | ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 9 : การทักทาย แนะนำตนเอง ขอตัวลากลับก่อน (กรณีพบกันครั้งแรก) | มหาวิทยาลัย


ของฝากจากศูนย์ภาษา 9 การทักทาย แนะนำตนเอง ขอตัวลากลับก่อน กรณีพบกันครั้งแรก

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 9 : การทักทาย แนะนำตนเอง ขอตัวลากลับก่อน (กรณีพบกันครั้งแรก) | มหาวิทยาลัย

การดู 386 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2021-03-22 10:00:10] |

|
|
|

กูรู ศูนย์ภาษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง