e-Guru | ปรกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานตรวจสอบได้


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจตจำนง สุจริต บริหารงาน ซื่อสัตย์ คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ งบประมาณ 2562

ปรกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานตรวจสอบได้

การดู 2,560 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-16 22:57:52] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส ในการบริหารงานตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง