ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของช่อง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการด้าน It แก่นักศึกษาทุกคน

VDO ทั้งหมดของช่องนี้
ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิส
ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชได...
การดู 1892 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-14 22:57:52
ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีดี
ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีด...
การดู 2599 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-13 22:57:52
จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี