มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดของช่อง

ช่องสำหรับความรู้ทุกด้าน

VDO ทั้งหมดของช่องนี้
บทสัมภาษณ์ อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โควิด -19 ตอนที่ 1
บทสัมภาษณ์ อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โควิด ...
การดู 94 ครั้ง
อัพโหลด 2020-04-07 04:04:27
มรธ.ได้รับรางวัลคุณธรรมและโปร่งใส (ITA)
มรธ.ได้รับรางวัลคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) ...
การดู 166 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-14 02:59:12
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการ...
การดู 991 ครั้ง
อัพโหลด 2019-10-17 00:00:00
รับสมัครนักศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
การดู 638 ครั้ง
อัพโหลด 2019-10-16 01:00:00
พิธีปิดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
พิธีปิดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏธนบุรีส...
การดู 330 ครั้ง
อัพโหลด 2019-10-16 00:00:52
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราช...
การดู 61 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:28
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิต...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:27
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสา...
การดู 24 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:26
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เกษตรวิถียั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็...
การดู 15 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:25
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 34 | หนองพลวง....อุดมสุข
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 34 | หนอ...
การดู 7 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:24
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 33 | เสียงจากธนบุรี
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 33 | เสี...
การดู 18 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:23
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 32 | กล้วยไส้มะขาม ข้ามวิกฤต
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 32 | กล้...
การดู 15 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:22
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 31 | พันธกิจสัมพันธ์
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 31 | พัน...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:21
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 30 | ยกระดับเศรษฐกิจ รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 30 | ยกร...
การดู 25 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:20
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 29 | ชุมชนรักษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 29 | ชุม...
การดู 27 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:19
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 28 | การศึกษาสร้างคน เยาวชนจิตอาสาสร้างชาติ
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 28 | การ...
การดู 14 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:18
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 27 | การจัดการน้ำในสวนผลไม้ด้วยระบบอัจฉริยะ Smart Farmer
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 27 | การ...
การดู 7 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:17
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 26 | เกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีสุข
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 26 | เกษ...
การดู 15 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:16
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 25 | การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 25 | การ...
การดู 10 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:15
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 24 | สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม : สู่โลกสวยด้วยพลังชุมชน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 24 | สำน...
การดู 12 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:14
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 23 | พลิกฟื้นภูมิปัญญาบ้านเตาไห
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 23 | พลิ...
การดู 21 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:13
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 22 | ผักตบชวา: สืบสานศาสตร์พระราชาเพิ่มคุณค่าสู่ชุมชน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 22 | ผัก...
การดู 4 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:12
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 21 | เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 21 | เปล...
การดู 19 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:11
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 19 | เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาปากน้ำโพ
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 19 | เพิ...
การดู 25 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:10
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 20 | พลังเห็ดแห่งอันดามัน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 20 | พลั...
การดู 10 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:10
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 18 | แปรรูป “ปูนา” สู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 18 | แปร...
การดู 19 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:09
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 17 | สร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 17 | สร้...
การดู 11 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:08
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 16 | ผักปลอดสารพิษ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 16 | ผัก...
การดู 16 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:07
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 15 | ทรัพยากรล้ำค่า สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 15 | ทรั...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:06
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 14 | บ้านคลองเรือ พลังชุมชน พลังคนของพระราชา
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 14 | บ้า...
การดู 22 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:05
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 13 | กล้วยแซงโค้งเสริมมูลค่าสร้างภูมิปัญญาสู่ชุมชน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 13 | กล้...
การดู 12 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:04
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 12 | พลังงาน สร้างสุข
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 12 | พลั...
การดู 10 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:03
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 11 | ปลากะพง ลุ่มน้ำบางปะกง
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 11 | ปลา...
การดู 21 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:02
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 10 | ขยะสร้างสามัคคี
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 10 | ขยะ...
การดู 17 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:01
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 9 | ผัก สืบ สาส์น
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 9 | ผัก ...
การดู 14 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:00
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 8 | โซลาร์เซลล์สร้างชีวิต
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 8 | โซลา...
การดู 9 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:59
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 7 | ลางสาด..คุณค่าแห่งป่า..วนวิถี
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 7 | ลางส...
การดู 16 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:58
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 6 | ศาสตร์แพทย์แผนไทย พาผู้สูงวัยเป็นสุข
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 6 | ศาสต...
การดู 15 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:57
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 5 | ขุนสมุทรจีน “แผ่นดินสุดท้าย ปลายเจ้าพระยา”
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 5 | ขุนส...
การดู 118 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:56
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 4 | No Pineapple No Life ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 4 | No P...
การดู 12 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:55
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 3 | พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยศาสตร์พระราชา
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 3 | พลิก...
การดู 17 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:54
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลา...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:53
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 1 | ครามสกลนคร : คุณค่าสู่มูลค่า
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 1 | คราม...
การดู 12 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:57:52
พิธีปิดโครงการวายุพัฒน์รักษ์ถิ่น ม ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
พิธีปิดโครงการวายุพัฒน์รักษ์ถิ่น ม ราชภัฏธนบุรี...
การดู 304 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-17 22:57:52
ปรกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานตรวจสอบได้
ปรกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสใ...
การดู 67 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-16 22:57:52
เทวดาเดินดิน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เทวดาเดินดิน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทย...
การดู 448 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-15 22:57:52
จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี