ขอแนะนำ

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ทั้งหมด
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประ...
การดู 22 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:28


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒ...
การดู 16 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:27


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนาน...
การดู 17 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:26


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เกษตรวิถียั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เก...
การดู 10 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:25


ภาษา | ทั้งหมด
ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 3 ภาษารัก

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 3 ภาษารัก...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:24

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 2 ประโยคตอบรับคำขอบคุณ/ขอโทษ

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 2 ประโยคตอบรับคำขอบคุ...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 21 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:23

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 1 THANK YOU VERY MACH

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 1 THANK YOU VERY MACH...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 16 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:22

all ready & already | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

all ready & already | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธ...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 85 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:21

ศิลปวัฒนธรรม | ทั้งหมด
งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหวัดสมุทรปราการ

งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหว...
ช่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การดู 28 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-19 16:01:00

วัดหงส์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัดหงส์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ช่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การดู 6 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-19 16:00:00

เพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน สำนักศิลปะและวัฒนธ...
ช่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การดู 84 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-08 22:57:52

ผลงานของนักศึกษา | ทั้งหมด
5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:12:42

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้าไท

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 78 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:09:42

บาร์และเครื่องดื่ม | ทั้งหมด
DRU BARTENDER Ep. 02 อิตาเลี่ยนโซดา | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

DRU BARTENDER Ep. 02 อิตาเลี่ยนโซดา | E-GURU มห...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 134 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-13 06:53:35

DRU BARTENDER Ep. 01 | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

DRU BARTENDER Ep. 01 | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 119 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-09 22:57:52

ท่องเที่ยว | ทั้งหมด
รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้าไท

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 78 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:09:42

คอมพิวเตอร์ | ทั้งหมด
ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิส

ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชได...
ช่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์
การดู 55 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-14 22:57:52

ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีดี

ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีด...
ช่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์
การดู 26 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-13 22:57:52

เกร็ดความรู้ | ทั้งหมด

...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 2 ครั้ง
อัพโหลด 2019-12-04 02:02:47

...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 1 ครั้ง
อัพโหลด 2019-12-04 01:57:37

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:12:42

การซ่อมหนังสือ | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การซ่อมหนังสือ | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 37 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-07 22:57:52

อิ่น ๆ | ทั้งหมด
5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:12:42

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้าไท

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้...
การดู 78 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:09:42

วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการ...
การดู 248 ครั้ง
อัพโหลด 2019-10-17 00:00:00

รับสมัครนักศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครนักศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
การดู 625 ครั้ง
อัพโหลด 2019-10-16 01:00:00

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี