ขอแนะนำ

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ทั้งหมด
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประ...
การดู 32 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:28


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒ...
การดู 18 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:27


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 36 | ผสานศาสตร์พัฒนาน...
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:26


พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เกษตรวิถียั่งยืน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 35 | เห็ดครบวงจร : เก...
การดู 14 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-18 21:58:25


บาร์และเครื่องดื่ม | ทั้งหมด
DRU BARTENDER Ep. 02 อิตาเลี่ยนโซดา | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

DRU BARTENDER Ep. 02 อิตาเลี่ยนโซดา | E-GURU มห...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 165 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-13 06:53:35

DRU BARTENDER Ep. 01 | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

DRU BARTENDER Ep. 01 | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 141 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-09 22:57:52

ศิลปวัฒนธรรม | ทั้งหมด
แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม

แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1152 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:02

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1336 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:01

แนะนำ : วัดนาคกลาง

แนะนำ : วัดนาคกลาง...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1131 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:00

งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหวัดสมุทรปราการ

งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหว...
ช่อง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การดู 46 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-19 16:01:00

ผลงานของนักศึกษา | ทั้งหมด
แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม

แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1152 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:02

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1336 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:01

แนะนำ : วัดนาคกลาง

แนะนำ : วัดนาคกลาง...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1131 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:00

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 27 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:12:42

คอมพิวเตอร์ | ทั้งหมด
ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิส

ศูนย์คอมฯ The Series EP 2 การกู้ข้อมูลจากแฟลชได...
ช่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์
การดู 1875 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-14 22:57:52

ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีดี

ศูนย์คอมฯ The Series EP 1 นาฬิกาแฟนซีจากแผ่นซีด...
ช่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์
การดู 2570 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-13 22:57:52

เกร็ดความรู้ | ทั้งหมด

...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 531 ครั้ง
อัพโหลด 2019-12-04 02:02:47

...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 530 ครั้ง
อัพโหลด 2019-12-04 01:57:37

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)

5 มุมกล้อง ใน 1 นาที (5 Shot type in 1 minute)...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 27 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:12:42

การซ่อมหนังสือ | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การซ่อมหนังสือ | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ช่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดู 928 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-07 22:57:52

ท่องเที่ยว | ทั้งหมด
แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม

แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1152 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:02

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1336 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:01

แนะนำ : วัดนาคกลาง

แนะนำ : วัดนาคกลาง...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 1131 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:00

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้าไท

รายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน เปิดม่าน น่านฟ้...
ช่อง คณะวิทยาการจัดการ
การดู 179 ครั้ง
อัพโหลด 2019-11-27 03:09:42

ภาษา | ทั้งหมด
ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 3 ภาษารัก

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 3 ภาษารัก...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 24 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:24

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 2 ประโยคตอบรับคำขอบคุณ/ขอโทษ

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 2 ประโยคตอบรับคำขอบคุ...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 21 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:23

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 1 THANK YOU VERY MACH

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 1 THANK YOU VERY MACH...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 20 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:22

all ready & already | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

all ready & already | E-GURU มหาวิทยาลัยราชภัฏธ...
ช่อง ศูนย์ภาษา
การดู 816 ครั้ง
อัพโหลด 2019-09-04 23:57:21

อิ่น ๆ | ทั้งหมด
มรธ.ได้รับรางวัลคุณธรรมและโปร่งใส (ITA)

มรธ.ได้รับรางวัลคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) ...
การดู 24 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-14 02:59:12

แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม

แนะนำ : วัดอรุณราชวราราม...
การดู 1152 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:02

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

แนะนำ : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร...
การดู 1336 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:01

แนะนำ : วัดนาคกลาง

แนะนำ : วัดนาคกลาง...
การดู 1131 ครั้ง
อัพโหลด 2020-01-01 00:00:00

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี